SVE

I - Vanligast
II - Kommunikasjon
III - Transport
IV - Hotell
V - Mat
VI - Affårer
VII - Det offentliga
VIII -
Åta ute
IX - Drinkar
X - Gott och blandat
XI - Dagar / månader
XII - Sport
XIII - Naturen
XIV - Olycka / sjukdom
XV - Att tånka på
XVI - Musik
XVII - Samtal
XVIII - Tal samman
XIX - 20+
XX - Links
The Phrase BookThe Phrase Book