NOR

I - Mest vanlig
II - Kommunikasjon
III - Transport
IV - Overnatting
V - Mat
VI - Handel
VII - Det offentlige
VIII - Ut å spise
IX - Noe å drikke
X - Anledninger
XI - Dager / måneder
XII - Sport
XIII - Natura
XIV - Ulykker / sykdom
XV - Til ettertanke
XVI - Musikk
XVII - Konversasjon
XVIII - La oss snakke sammen
XIX - 20+
XX - Links
The Phrase BookThe Phrase Book