Denne parløren inneholder 570 setninger på 13 språk. Hvert språk er betegnet med tre bokstaver. Setningene er gruppert i 19 kategorier, hver med sitt særkjenne og nummerert med romertall. På den måten er det enkelt å finne den samme setningen i mange språk. God fornøyelse.

The Phrase Book

OPEN