Tämä kirja sisältää 570 lausetta 13 eri kielellä. Kullakin kielellä on kolmikirjaiminen lyhenteensä. Lauseet on lajiteltu 19 eri ryhmään jotka on merkitty roomalaisin numeroin. Jokaisessa ryhmässä on 30 lausetta, ja ne on puolestaan merkitty tavallisia numeroita käyttäen.Näin on helppo löytää sama lause useillakin eri kielillä. Lukuiloa!


The Phrase Book

OPEN